Rings

Rings

Rings jest gr przypominajc z pozoru proste dziecięce zabawki polegajce na nakładaniu na plastykowy kij kolejno nachodzcych na siebie torusów w różnych kolorach, które układa się w należytej kolejnoci: od największego do najmniejszego. Tutaj jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Do dyspozycji mamy szeć pól oraz losowo dostarczane kręgi, które układać musimy w znanej kolejnoci. Dodatkowo czas dany na umieszczenie jednego elementu na planszy jest cile okrelony.

Comments are closed.