Zoo – wielka ucieczka!

Ucieczka z zoo

Zoo – wielka ucieczka, to gra przeznaczona dla młodszych, ale pełnych ambicji użytkowników komputerów. Jest to rozrywka logiczna, w której naszym zadaniem jest oswobodzenie biednych zwierzt, które pragn zbiec na wolnoć. Za pomoc kursora myszy sprawiamy, że cegiełki znikaj z ekranu. Doprowadzić musimy do tego, aby rodki wybuchowe, które mamy do dyspozycji wspomogły nasz misję. W tym celu możemy upuszczać na nie różne przedmioty – musimy jednak uważać, by ta broń nie obróciła się przeciwko nam!