Zbijanie klocków

Blosics to wietna gra logiczno-zręcznociowa dla każdego członka rodziny. Możesz w niej pogłówkować obmylajc strategię działania, możesz też wyładować się na niepozornym murku zielonych klocków. Twoim zadaniem będzie wyrzucenie tylu klocków z planszy, aby zdobyć 100 punktów. Ale nie myl, że będzie to takie proste. Na drodze stan Ci rozmaite przeszkody, trampoliny oraz czerwone klocki, za które punkty s odejmowane.

Blosics

Cover orange – pomarańcze potrzebuj pomocy

Cover orange

Cover orange to gra logiczna w starym dobrym stylu, w któr grać mog zarówno doroli jak i dzieci. Bajkowa oprawa to tylko czubek góry lodowej – przyjdzie Ci zmierzyć się z wredn chmur, która zrobi wszystko, aby zniszczyć poczciwe pomarańcze. Kombinuj i za pomoc myszki poruszaj obiekty na ekranie w taki sposób, aby zapewnić bezbronnym owocom należyt ochronę. Aby to zrobić użyj mocy swojego intelektu!

Zoo – wielka ucieczka!

Ucieczka z zoo

Zoo – wielka ucieczka, to gra przeznaczona dla młodszych, ale pełnych ambicji użytkowników komputerów. Jest to rozrywka logiczna, w której naszym zadaniem jest oswobodzenie biednych zwierzt, które pragn zbiec na wolnoć. Za pomoc kursora myszy sprawiamy, że cegiełki znikaj z ekranu. Doprowadzić musimy do tego, aby rodki wybuchowe, które mamy do dyspozycji wspomogły nasz misję. W tym celu możemy upuszczać na nie różne przedmioty – musimy jednak uważać, by ta broń nie obróciła się przeciwko nam!

Word attack!

Straight dice

Word attack to gra trudna i wymagajca znajomoci języka angielskiego. Jest ona połczeniem niezwykle popularnych gier-legend: Tetris oraz Scrabble. Kolejne litery spadaj z góry planszy w dół i układaj się w przypadkowy sposób. Naszym zadaniem jest układanie słów w języku angielskim. Litery rzadziej używane s lepiej punktowane i pozwalaj nam bardziej zwiększyć nasz zdobycz.

Straight dice

Straight dice

Ciekawa gra logiczna Straight dice jest oparta na przypominajcej rzuty kostkami zasadzie, która pozwala na niezwykle interesujc rozgrywkę. Do dyspozycji otrzymujemy planszę podzielon na 16 pól w czterech kolorach. Kliknięcie na kostkę w danym kolorze podnosi iloć oczek na wszystkich kostkach o danej barwie. Naszym celem jest ułożenie trzech leżcych obok siebie kostek w taki sposób, aby układały się one w kolejnoci rosncej (na przykład od 1 do 3 lub od 4 do 6).

Rings

Rings

Rings jest gr przypominajc z pozoru proste dziecięce zabawki polegajce na nakładaniu na plastykowy kij kolejno nachodzcych na siebie torusów w różnych kolorach, które układa się w należytej kolejnoci: od największego do najmniejszego. Tutaj jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Do dyspozycji mamy szeć pól oraz losowo dostarczane kręgi, które układać musimy w znanej kolejnoci. Dodatkowo czas dany na umieszczenie jednego elementu na planszy jest cile okrelony.

Łczenie kolorów

laczenie kolorow

Łczenie kolorów to ciekawa gra logiczna o prostych zasadach, jednoczenie niezwykle złożona i stanowica nie lada wyzwanie dla umysłu żdnego solidnej rozrywki. Mamy tu do czynienia z elementami w różnych kolorach (ozdobione dodatkowo różnicujcymi je wzorami), które należy dopasowywać do siebie według klucza barwy. Niektóre z elementów s kilku kolorowe, inne jednobarwne. Dlatego ważnym jest, by dobrze zaplanować kolejny ruch.