Ucieczka z Zoo

Pomóż biednym zwierzętom uwięzionym w zoo! Działaj, klikaj i spraw, by uwięzione zwierzęta odzyskały wolnoć. Za pomoc myszki możesz klikać na znikajce obiekty i w ten sposób wspomóc naszych przyjaciół w krucjacie o odzyskanie utraconej wolnoci!

Leave a Reply